Projecten die Spanje voor Jou in Spanje steunt

Aangezien ik het belangrijk vind dat de generaties na ons óók kunnen genieten van al het moois dat Spanje te bieden heeft als zij op vakantie naar Spanje gaan, zet ik mij graag in voor het behoud van Spanje’s prachtige natuur en cultuur. Dit doe ik niet alleen door duurzaam toerisme in Spanje aan te bevelen, maar ook door lokale projecten te steunen die bijdragen aan een duurzaam Spanje.

1% van de omzet van Spanje voor Jou investeer ik in projecten die Spanje’s duurzaamheid verbeteren. Als jij een accommodatie, vakantie of activiteit die ik op Spanje voor Jou aanbeveel via de link op mijn website boekt, dan steun je automatisch de volgende projecten in Spanje, zonder dat het jou iets extra’s kost:

Rewilding Spain: Natuurherstel & tegengaan ontvolking

Project Rewilding Spain: Tauros in de Iberische hoogvlaktes

Spanje voor Jou steunt onder meer de projecten van de nieuwe NGO Rewilding Spain, die zich sinds oktober 2022 richt op het herstel van oorspronkelijke ecosystemen in Spanje en zich tegelijkertijd inzet om de ontvolking van rurale gebieden in Spanje tegen te gaan.

Het werkgebied van Rewilding Spain is het zogenaamde Sistema Iberia Sur of Iberische hoogvlakte, een uitgestrekt gebied ten oosten van Madrid dat zich uitstrekt over de provincies Cuenca, Guadalajara en Teruel.

De NGO heeft er inmiddels runderen (tauros) plus paarden (caballos serranos) uitgezet die oorspronkelijk in de bergen rond Madrid geleefd hebben maar die tegenwoordig bijna uitgestorven zijn. En zet in de nabije toekomst ook nog zwarte gieren (buitres negros) uit.

Deze dieren zorgen niet alleen voor een grotere biodiversiteit in het gebied, maar dragen er bovendien toe bij om meer natuurliefhebbers naar deze verlaten streek in Spanje te brengen…

AEBAM: Verminderen en opruimen van plastic in de zee

De Spaanse vereniging AEBAM zet zich in voor vermindering van plastic in de zee

Verder steunt Spanje voor Jou de initiatieven van de Vereniging van Zee Afval (in het Spaans: Asociación de Basuras Marineras of AEBAM) om ervoor te zorgen dat er minder afval de zee in gaat.

Plastic in zee is een wereldwijd probleem, maar vormt een extra groot probleem in de Middellandse Zee. En zeker rond de kassen in de provincie Almería.

We staan er niet bij stil als we in de supermarkt paprika’s of komkommers kopen die in de kassen in de provincie Almería gekweekt zijn hoe erg deze kassen vervuilen! Deze kassen zijn niet met glas, maar met goedkoop plastic bedekt, dat door de hitte van de zon snel kapotgaat. Wanneer het plastic vervangen wordt, blijft veel van het oude plastic van de kassen liggen. Dit plastic vormt inmiddels een dikke laag van in ieder geval een meter in de bodem en verdwijnt stilletjes aan richting zee.

De Vereniging van Zee Afval doet onderzoek naar en geeft voorlichting over deze vervuiling en organiseert bovendien allerlei projecten die variëren van het opruimen van plastic op stranden tot vissers die plastic uit de Middellandse Zee opvissen dat hergebruikt wordt tot het controleren van zwerfvuil op zee door middel van drones.

MEMOLab: Herstel van Spanje’s eeuwenoude acequías

Een acequía (=irrigatiesysteem) in Andalusië

Een ander project dat Spanje voor Jou in Spanje steunt, is het MEMOLab project van de universiteit van Granada, dat deel uitmaakt van de Europese MEMOLA (=MEditerranean MOuntainous LAndscapes) projecten.

Met behulp van vrijwilligers worden in het geïsoleerde berggebied de Alpujarras (in de provincie Granada) eeuwenoude acequías (=Moorse watersystemen) hersteld en weer geactiveerd.

Deze watersystemen zijn eeuwenlang gebruikt om bergwater eerlijk onder de boeren te verdelen. Toen in de jaren 1970 veel mensen naar de steden trokken, werden veel van deze systemen niet meer gebruikt. Hierdoor raakten zij in verval én werd de kennis over het onderhoud van de kanalen plus de verdeling van het water niet meer aan de volgende generatie doorgegeven.

Via het MEMOLab project wordt dit eeuwenoude gebruik, dat zeker nu het steeds warmer wordt en we langere periodes van droogte kennen erg praktisch is, weer nieuw leven ingeblazen.

De terrassen en kanalen worden hersteld, de kennis wordt doorgegeven, er wordt weer iemand aangewezen die verantwoordelijk is voor de acequías in het dorp en het watersysteem wordt daadwerkelijk weer in gebruik genomen.

Spanje voor Jou en duurzaam toerisme

Een andere manier waarop ik mij inzet voor een duurzaam Spanje is door duurzaam toerisme aan te moedigen en aan te bevelen. Op een aparte pagina lees je meer hierover: